I menyen til venstre  finner du oversikt over de instrukser og regler som ligger til grunn for EBKs drift. Du finner alt som har med praktisk drift og rutiner her og det som er primært sportslig relatert under "Trener"

Du kan alltid kontakte koordinatorteamet vårt på ebk@ebk.no - ellers spørre Lars Petter eller Victoria på Spond/epost. Koorindatorteamet er til for å svare på spørsmål - og for å bistå deg i arbeidet.