Styret i EBK består av personer som dekker de fleste administrative roller som kreves for å drive klubben, og er et arbeidende styre. 

I tillegg til styret finner du noen få utvalg som har delegerte oppgaver:

Klubbhus
Her jobbes det med planer og økonomi knyttet til nytt klubbhus. Fra styret er Ole Petter og Jan Erik deltagere. 

Sportslig utvalg
Her håndteres det sportslige arbeidet fra dag til dag, samt langsiktig strategi og planlegging for EBK. Sportslig utvalg består av følgende medlemmer per 01.08.2022:

  • Erik Gillebo (Sportslig leder, trener A-laget)
  • Anders M Pedersen (Barneidrettsansvarlig, trener G2011, M2017)
  • Petter Skovdahl Nielsen (Trener G2013, G2010)
  • Lars Petter Lilleng (Koordinator)
  • Jeanette Nordhagen (Jenteansvarlig)

Her er oversikt over nåværende styremedlemmer/kontaktpersoner

Rolle Navn E-post  
Koordinator Klubb Lars Petter Lilleng lars.petter.lilleng@live.com  
Barneidrettsleder Anders Pedersen hello@andersmpedersen.com  
Sportslig leder Erik Gillebo erik@ebk.no  
Nestleder  Lene Merete Andreassen lene.merete.andreassen@gmail.com  
Anleggsleder (Banedisp) Morten Andersen moan6@online.no  
Kasserer Jan Erik Lilleng jan.erik@ebk.no  
Leder Ole Petter Løkkeberg olelok@mosstotakt.com  
Klubbhus/Akt. Tone Dalaasen tonfot@hotmail.com