Trening

 • Hvis du er syk skal du bli hjemme
 • Har du symptomer på luftveisinfeksjoner - skal du teste deg før du går på trening.
 • Alle spillere/ledere som er tilstede skal registreres i Spond
 • Håndsprit er fortsatt anbefalt praksis før og etter kamp

 

Kamp

 • Hvis du er syk skal du bli hjemme
 • Har du symptomer på luftveisinfeksjoner - skal du teste deg før du går på trening.
 • Spillere og lagledere/trenere registreres i Spond 
 • Vi anbefaler alle lag å fortsatt ha en som har ansvar som "Kampvert" - men med følgende oppgaver:
  • Ta imot begge lag og anvise dem oppvarmingplass og garderobe/toaletter
  • Merk at publikum skal stå på motsatt side av lagene - og alltid utenfor kunstgresset
  • Hvis det er ledig på banene brukes de til oppvarming etter avtale med de lagene som trener, alterantivt gressområde ved gammelt klubbhus.
 • Håndsprit er fortsatt anbefalt praksis før og etter kamp