Sponsorer

Det er mulig for det enkelte lag og skaffe egne sponsorer (Evt. dugnadsoppdrag eller annet) og evt. trykke logoer på f.eks. overtrekksutstyr. 

Det gjøres slik

  • Laget som har en sponsor oversender fakturagrunnlaget til kasserer - som sender faktura til sponsorbedrift/person
  • Laget som har sponsor tar kontakt for å bestille utstyr hvis pengene skal gå til det (koordinator)
  • Laget bestiller utstyr i EBKs netthandel, utstyret trykkes og leveres ut til laget. 

Utstyret må være en del av EBKs kolleksjon. 

Hvis en sponsor ikke ønsker logo, men dere har utført oppdrag/får gave eller lignende kontaktere dere kasserer på post@ebk.no.

Kasserer trenger sponsoren navn, adresse og beløp og så vil vi sende en faktura til sponsor. Sponsormidlene føres på lagkassen og kan disponeres av lagleder.

 

Vanlige spørsmål

- Vi har funnet det billigere et annet sted - kan vi kjøpe der i stedet, evt. sponsor kjøper og gir til oss? 

SVAR: Nei, utstyrsavtalen vår forutsetter uttak hos vår valgte leverandør. Vi får en "kickback" på utstyr vi tar ut, og dermed er totalt sett en god løsning. Ta kontakt med oss hvis dere skal kjøpe inn - det lar seg løse. 

- Vi ønsker oss noen annet enn det som er i kolleksjonen - kan vi kjøpe det?

SVAR: Kanskje, utstyrsavtalen vår forutsetter uttak hos vår valgte leverandør i den kolleksjonen vi har valgt, men det finnes alterantiver. Ta kontakt og spør! 

- Vi har en sponsor som kun ønsker å sponse vårt ene lag - er det ok?

SVAR: Nei - alle i en årgang skal ha samme tilbud uansett hva det er. Ta kontakt med oss så finner vi en løsning på hvordan dette gjøres. 

- Alle spillerne ønsker ikke samme type overtrekk - kan de velge den varianten de vil ha selv? 

SVAR: Ja, alle sorte overdeler kan brukes om hverandre. Det blir trykket logo på alle, og de framstår relativt like. Hver spiller kan velge basert på økonomi eller ønske. 

Tilbake