Sponsorer, dugnadsoppdrag og utstyr

Det er mulig for det enkelte lag og skaffe egne sponsorer (og dugnadsoppdrag eller gaver) og evt. trykke logoer på f.eks. overtrekksutstyr. 

Det gjøres slik

  • Laget som har en sponsor oversender fakturagrunnlaget til kasserer - som sender faktura til sponsorbedrift/person
  • Laget som har sponsor tar kontakt for å bestille utstyr hvis pengene skal gå til det (koordinator)
  • Laget bestiller utstyr i EBKs netthandel, utstyret trykkes og leveres ut til laget. 

Utstyret må være en del av EBKs kolleksjon. 

Hvis en sponsor betaler for et oppdrag som EBK har utført, og det ikke skal knyttes til utstyr/trykking av logo osv. - kontakter dere kasserer på post@ebk.no. Kasserer trenger sponsoren navn, adresse og beløp og så vil vi sende en faktura til sponsor. Sponsormidlene føres på lagkassen og kan disponeres av lagleder.

Hvis dere har gjort en dugnad i form av å utføre et arbeid så meldes avtalen inn til økonomiansvarlig. EBK sender faktura, og fører dette mot lagkassen til laget. Tilsvarende for gaver - de betales inn til EBKs konto og føres mot lagskasse.

 

Vanlige spørsmål

- Vi har funnet det billigere et annet sted - kan vi kjøpe der i stedet, evt. sponsor kjøper og gir til oss? 

SVAR: Nei, utstyrsavtalen vår forutsetter uttak hos vår valgte leverandør. Vi får en "kickback" på utstyr vi tar ut, og dermed er totalt sett en god løsning. Ta kontakt med oss hvis dere skal kjøpe inn - det lar seg løse. 

- Vi ønsker oss noen annet enn det som er i kolleksjonen - kan vi kjøpe det?

SVAR: : Nei, utstyrsavtalen vår forutsetter uttak hos vår valgte leverandør i den kolleksjonen vi har valgt: Vi kan noen utvide kolleksjonen, ta evt. kontakt og spør-

- Vi har en sponsor som kun ønsker å sponse vårt ene lag - er det ok?

SVAR: Nei - alle i en årgang skal ha samme tilbud uansett hva det er. Ta kontakt med oss så finner vi en løsning på hvordan dette gjøres. 

Vi har gjort et oppdrag, men vil at spillerne skal få utbetalt pengene selv. Kan det gjøres?

SVAR: Sponsor/oppdragsgiver kan betale spillerne direkte for oppdraget, men da er det ikke et oppdrag i EBKs regi og ingen kvittering/faktura utstedes fra EBK kan ikke hente inn penger og utbetale til den enkelte, det regnes som lønn og skal innberettes deretter. 

Samler dere inn dugnadspenger må de gå til turer, aktiviteter og utstyr. Det går ann å differensiere egenandeler basert på dugnadinnsats - og dermed belønne god innsats. 

- Alle spillerne ønsker ikke samme type overtrekk - kan de velge den varianten de vil ha selv? 

SVAR: Ja, alle sorte overdeler kan brukes om hverandre. Det blir trykket logo på alle, og de framstår relativt like. Hver spiller kan velge basert på økonomi eller ønske. 

Sponsoren vil ha fratrekk for MVA, er det mulig?

SVAR: EBK er ikke MVA-pliktig, så vi fakturerer uten MVA. Ta kontakt med økonomiansvarlig der det er diskusjon om MVA. Hvis sponsoren vil dekke et beløp uten mva så ser vi i felleskap på en løsning på evt. restbeløp.

Sponsoren vil kjøpe et utstyr annet sted og gi til oss, er det ok? 

SVAR: Nei, avtalen vår med Select og Evensen er ekslusiv så det er brudd på avtalen vår. Vi kan ikke bruke utstyr kjøpt andre steder.


Det er mange fond og tiltak som kan søkes på for idretten. Kan vi søke på disse som lag? 

SVAR: Nei, alle søknader om tilskudd, fond eller lignende søkes om sentralt og fordeles i fellesskapet. Dette er basis for det lage dugnadsnivået vi prøver å holde.


Kan gaver/andre inntekter fordeles til deler av treningsgruppe, f.eks et av lagene? 


SVAR: Nei, en treningsgruppe er en helhet - alle aktiviteter skal som prinsipp omfatte alle, og det vil også gjelde inntekter og utgifter.

 

Kan vi arrangere lotterier i Spond, eller på annen måte til venner/foresatte og bekjente

SVAR: Nei, lotterier skal kun arrangeres av klubb og er en del av inntektene for drift (anlegg, utstyr m.m.) og det enkelte lag kan ikke arrangere lotterier.

Det eneste unntak er at dere kan søke om evt. lotterier på kjøpesenter o.l. i forbindelse med finansering av cup/turnering. Søknad til styret. 

Tilbake