Hvert lag skal ha en Spondgruppe (Som er opprettet av klubben, eller importert til klubb). Dere kan ha undergrupper i denne, men det skal kun være en primær gruppe for kommunikasjon.

I den gruppa skal alle spillere være registrert, og deres foresatte (minst en per spiller). 

Merk at på spillerne skal det kun være spillers kontaktinfo (Ikke foresattes), foresatte legger inn sin egen info på seg selv. 

 • Hva trenger vi registrert på hver spiller?
 • Fullt navn
 • Adresse
 • Fødselsdato
 • Betalingskontakt

Når de blir store nok til å være med i Spond selv kreves telefonnummer eller epost også.

Hva trenger vi på foresatt? 

 • Fullt navn
 • Adresse
 • Epostadresse
 • Telefonnummer
 • En spiller må ha en betalingskontakt så lenge de er under 18 år. Over 18 år kan spilleren selv velge å være betalingskontakt. 

Merk at lista med spillere som ligger i Spond er grunnlaget for forsikring, kontigent, spilletillatelser m.m. - så det må alltid være korrekt og oppdatert!

Roller i Spond

Hver gruppe har en ansvarlig/administrator på laget ! Denne rollen må tildeles av klubben hver år!
Denne personen kan tildele roller til andre! Hver Spondgruppe har også noen standardmedlemmer fra klubb (Styremedlemmer, koordinator, sportslig ansvarlige) som kan bistå fortløpende!

 • Trener - den/de som har de sportslig ansvaret for laget
 • Støtteapparat - de som hjelper til rundt laget
 • Lagleder - den som er klubbens primærkontakt
 • Styremedlem - Klubbens kontaktperson for laget fra styret.

Laglederrollen har rettigheter til å opprette betalinger, endre roller m.m. Hvis dere trenger å endre på noe mer - kontakt styremedlemmer som er kontaktperson for laget så kan de sørge for å endret/lagt til dette.

Nye spillere
Får du en ny spiller? Be foresatte registrere seg selv her (Da får vi all informasjon, samt at de får "velkommen til klubben-informasjon" tilsendt. 

https://club.spond.com/landing/signup/ekholtballklubb

Har dere allerede en gruppe? 

 • Gå til https://club.spond.com/landing/connect/CAC81F560E0C494F988FF1D81822C076
 • Logg inn med vanlig brukernavn og passord (Du må bruke e-postadressen din) i Spond
 • Gi Ekholt Ballklubb tilgang gruppa og eierskap over gruppa NB! Du beholder rettigheter og kan fortsatt bruke gruppa som vanlig, men den blir en del av klubbløsningen og kan dermed motta informasjon og kan bli integrert med medlemsregistret osv.

Cashback

I Spond kan dere oppfordre foresatte til å registrere seg for Cashback - og laget får prosenter av kjøp i mange butikker m.m. tilbake til egen lagskasse.

Merk - pengene settes inn på konto 1080 31 40699 (Eier er Ekholt Ballklubb, Postboks 2028, 1522 Moss). Organisasjonsnummer er 993 598380.

Da bokføres dette på lagskassen for ditt lag.

NB! Merk at dere ikke kan overføre dette til noen andre kontoer - les egen artikkel om lagskasser.