Oppgaven er å ta ansvaret for organisering av det utenom-sportslige arbeidet i forbindelse med trening og kamp, herunder fordele lagets oppgaver på de andre tillitsvalgte og foreldre i laget.

Foreslått oppgaver som lagleder kan gjøre selv (evt. i samarbeid med andre foresatte)

 • Sørge for å oppdatert medlemsliste i Spond (Se egen artikkel)
 • Delta på klubbens informasjonsmøter for lagledere, eventuelt skaffe stedfortreder.
 • Sørge for å spre nødvendig informasjon til spillere og foreldre, eksempelvis om treningstider, kampprogram, cuper, foreldremøter, turer gjennom Spond. 
 • Holde oversikt over lagets utlegg, og ta vare på kvitteringer. Send inn kvitteringer for utgifter så snart som mulig. Kvitteringer kan scannes og sendes på mail til post@ebk.no. Se egen artikkel om lagkasse.
 • I samarbeid med klubb kontrollere at alle har betalt kontingent og treningsavgift. Hvis noen av spillerne / foreldrene har økonomiske problemer som gjør at de ikke greier å betale - kontakt klubb. (Se artikkel)
 • Være kontaktpunkt for foresatte og videreformidle til klubb/trener.
 • Arrangere møte for foresatte min 1 gang per år i samarbeid med klubb.
 • Melde inn treningsønsker, banebruk til klubb.

Oppgaver som må fordeles/utføres gjennom året (dugnadsoppgaver)

 • Ansvarlig for lagets kioskvakter (Sette opp lister, informere foresatte)
 • Ansvarlig for lagets innsats på Kunstgressturneringen (Sette opp lister, informere foresatte)
 • Ansvarlig for å arrangere hjemmekamper (Sette opp kampvertlister, sende epost til motstander)
 • Ansvarlig for å administrere lotterier fra klubb (2 stk per år) mot foresatte og spillere
 • Ansvarlig for andre dugnader (Vanligvis maks 1 klubbarrangert, men lagene kan gjøre ting selv)
 • Ansvarlig for utstyr, evt. sørge for påfyll og vedlikehold
 • Ansvarlig for bortekamper/Cuper (F.eks bistå trener med flytting av kamper, påmeldinger o.l.)
 • Fra 13 år - Kontakt for FIKS (Registrering av spillere før kamp, resultater osv) hvis ikke trener gjør selv.