Følgende gjelder for lagskasser

  • Det er ikke lov med private bankkonti/kontantkasser til lagskasse i idrettslag.
  • All økonomi skal bokføres i klubbens regnskap. EBK bruker lagsregnskap som en hensiktsmessig løsning for å styre pengeflyten til de ulike lagene.
  • Merk at klubbens kontonummer skal stå i lagets Spondgruppe (Overføring merkes autmatisk fra Spond og blir ført mot lagskasse).
  • Cashback i Spond skal også overføres til lagskasse.

Kontonummer for overføring: 1080 31 40699

 

Du kan betale inn til EBK på følgende måter; 

  • Lagleder kan opprette betalinger i Spond
  • Lagleder samler inn og sender samlet beløp til lagkassen, merket Lagkasse og lag og setter på EBKs konto

 

Når dere skal ha utført utbetaling fra lagskasse sendes bilag/kvitteringer til post@ebk.no fra lagleder med nødvendig informasjon. Det samme gjelder for utlegg som er gjort som skal føres mot lagskasse.

 

Norges Fotballforbund skriver:

"En av de største utfordringene i de fleste fotballgrupper er oppblomstringen av de såkalte lagskassene. Ofte er det gode tanker bak. Foreldre og driftige trenere skal på cup eller treningsleir, og forslaget om å opprette en lagskonto tas opp på foreldremøtet. Selv om tankene er gode, reiser lagskassene mange spørsmål for klubbledelsen. 

Prinsipielt bør det diskuteres om det er riktig at noen lag i klubben skal kunne vokse seg sterkere og rikere enn andre. Noen lag har kanskje en ivrig markedssjef blant foreldrene som skaffer både sponsorer og nye bager. Engasjement rundt det enkelte lag er en viktig drivkraft og inntektskilde i alle frivillige idrettslag, men også dette engasjementet må ledes av styret.

Det er klubben som er sjef. Og derfor må også klubben ha en klar struktur på lagskassene for å ha kontroll på lagsaktiviteten i forhold til økonomien."