Hva kan vi delta på?

Først og fremst - delta! Vi ønsker å være synlige i lokale cuper og turneringer og vil at våre lag skal være aktive!

Alle lag i barneidrett kan fritt melde seg på cuper i Østfold eller våre nabofylker selv hvis kostnaden er under 2500 per lag, over 2500 og evt. lengre reiser må avklares med Barneidrettsansvarlig.

Hvis det planlegges overnattingsaktiviteter skal EBK - Styret godkjenne opplegg og økonomi før det bestilles. Kontaktpunkt er Barneidrettsansvarlig.

 

***

Alle lag i ungdomsfotballen og seniorfotballen kan fritt melde seg på cuper selv så lenge kostnaden er under 3500.- per lag, over 3500 må avklares med Styret (v/Koordinator).

Har dere meldt på CUP så videresender dere info til post@ebk.no (Jan Erik) som betaler cup. Har dere lagt ut - send faktura/Kvittering til post@ebk.no

Husk å ta med hvilket lag det gjelder, kontonummer for evt tilbakebetaling og navn på den som eier konto.
MERK - du må oversende faktura/kvitteringer for at dette skal være mulig.

 

Hvis det planlegges overnattingsaktiviteter skal EBK - Styret  godkjenne opplegg og økonomi før det bestilles. Kontaktpunkt er Koordinator for styret. 

Her finner du en god oversikt over hvilke turneringer som finnes - https://www.fotball.no/finn-klubbturneringer/