Årsaken til våre retningslinjer er primært å ha tydelige linker og at det er mulige å ha klare forventninger til hva som skal skje. I tillegg må sørge for at håndtering av misnøye ikke preger hverdagen for våre tillitsvalgte - de er og forblir frivillige som gjør sitt beste. 

Et idrettslag er ikke en bedrift, og vi selger ikke en tjeneste. Vi gjør vårt ytterste for å skape gode aktivitetstilbud for barn og ungdom, og at de skal trives og utvikle seg hos oss. Det gjør vi basert på våre prinsipper og vedtekter. 

Ansvarsområder

Treneren på et lag har ansvaret for å følge opp klubbens sportslige retningslinjer og målsetninger. De har ansvaret for spillerne sine, deres belastning og deres trivsel. Treneren er også den som bestemmer laguttak, spilletid og annet.

Sportslig leder/Barneidrettsleder har ansvaret for påmeldinger, aktivitetsnivå, spillerutvikling, krets - og sonetiltak og er treners nærmeste leder. 

Klubbens sportslige utvalg har ansvaret for oppfølging av klubbens sportslige retningslinjer i sin helhet, gjennomføre av EBKs prinsipper og engasjement av trenere. Det sportslige utvalg lager innstillinger til styret på alle sportslige vurderinger.

Klubbstyret har det øverste ansvar for alt som skjer i vår regi, og tar alle endelige avgjørelser. Både Sportslig leder/Barneidrettsleder sitter i klubbstyret.

Klubbstyret og Sportslig utvalg har to koordinatorer som håndterer administrative saker på deres vegne.

Rekkefølgen - Barnefotballen 5-10  (Breddefotball)

Hvis man ikke er fornøyd er det foresatte som tar kontakt.

  • Som prinsipp tar du først kontakt med laglederen på laget. Laglederen har det administrative ansvaret og tar imot henvendelsen din.
  • Handler det om spilleren så skal trenere ta en samtale med spiller.
  • Laglederen tar imot, snakker med øvrige tillitsvalgte og trenere om din henvendelse og gir deg en tilbakemelding - typisk i et kort møte i forbindelse med trening

Hvis dere ikke i fellesskap ikke kan løse utfordringen vil lagleder melde videre til leder for barneidretten som oppretter henvendelsen hos styret. Våre koordinatorer vil da ta kontakt med deg for å kartlegge hva vi kan bistå med.

Rekkefølgen - Barnefotballen 11-12 og Ungdomsfotballen 13-19 (Breddefotball)

  • Som prinsipp tar du først kontakt med laglederen på laget. Laglederen har det administrative ansvaret og tar imot henvendelsen din.
  • Trener gjennomfører en samtale med spilleren.
  • Laglederen tar imot, snakker med øvrige tillitsvalgte og trenere om din henvendelse.
  • Foresatte og spilleren får en tilbakemelding - typisk i et kort møte i forbindelse med trening. Det er naturlig at trener og lagleder er med. Hvis det kreves videre oppfølging - lager trener en plan for dette og dere gjennomfører i fellesskap, f.eks videre samtale mellom spiller og trener.

Hvis dere ikke i fellesskap ikke kan løse utfordringen vil lagleder melde videre til leder for barneidretten som oppretter henvendelsen hos styret. Våre koordinatorer vil da ta kontakt med deg for å kartlegge hva vi kan bistå med.

Våre koordinatorer vil så gjennomføre en samtale med foresatte, spiller og trenere enkeltvis for å kartlegge utfordringen. Basert på dette behandles det i sportslig utvalg, som redegjør for sitt svar til de samme parter.

Hva kan jeg ta opp på denne måten?

Vi vil at du skal trives, føle deg trygg, bli hørt og bli sett. Hvis du ikke føler det så må vi som klubb bidra til å forbedre dette - i all hovedsak gjennom treneren din. Det kan også handle om belastning, utfordringer og generelle spørsmål om trening og oppfølging. 

Som spiller kan du også når som helst henvende deg til treneren din selv hvis du lurer på laguttak, spilletid, plass på banen, trening, treningstips eller alt annet som du trenger hjelp med.

Som foresatt ber vi om du motiverer spilleren først, og hvis det ikke fungerer så tar du kontakt med laglederen på laget som beskrevet.

 

Hva kan Sportslig utvalg gjøre hvis jeg som foresatte er uenig med trener?

Vi følger opp at klubbens retningslinjer følges. Hvis det ikke er tilfelle, vil vi veilede trener slik at dette kommer på plass. 

Hvis en spiller ikke trives vil vi søke å veilede spillere/trenere/foresatte og håper å forbedre situasjonen for alle parter!

Vi vil ikke engasjere oss i laguttak, spilletid eller andre faktorer som er treners ansvar. Dette er bare treners ansvar, og ingenting sportslig utvalg vil vurdere. 

Kan jeg klage på sportslig utvalg og de bestemmer?

Ja, det kan du. Da melder du fra til koordinatoren som har holdt i kommunikasjonen. Han/Hun melder da fra og saken vil da bli behandlet av klubbstyret. Koordinatoren vil følge opp og redegjøre for prosessen og formidle svar til det er ferdigbehandlet.

Avgjørelsen herfra kan det ikke klages på. 

Hva gjør jeg hvis jeg fortsatt er misfornøyd etter at klubbstyret har uttalt seg?

Dere må selv vurdere om dere kan leve med tilbakemeldingene dere har fått. Hvis dere mener at det er grunnlag for videre samarbeid vil koordinatorene kunne bistå med samarbeidsprosessen.