Hvem kan dra på overnattingstur og hvor?

NIF/NFF har noen enkle retningslinjer vi pålegges å følgde; 

5-9 år -> Det anbefales å reise på dagsturer og vente med overnatting.
10-12 år -> Kan reise på overnattingstur i Norge
13-19 år -> Kan reise på overnattingstur i Norge og utland.

Vi ønsker at 13-15 åringer holder reisene sine i Skandinavia - med tanke på kostnader, forventninger og mulighet for deltagelse. Det går an å planlegge turer i Europa for eldre lag - men det krever planlegging, innsats over mer enn en sesong.

 

Oppstart og planlegging

For å reise på overnattingstur kreves det at dere sender en søknad til styret i EBK, og får godkjenning. Den skal inneholde:

 

 • Hvilken Cup/Turnering dere skal reise på, hvor og når
 • Kostnader for alle deltagere og ledere, inkludert transport
 • En beskrivelse av hvordan dere ser for dere å dekke kostnader, hente inntekter
 • Ansvarligere ledere på turen (Minst 2)
 • Hvordan dere legger til for at alle skal ha mulighet til å være med
 • Hva dere ønsker/trenger bistand av EBK til.

Som hovedregel må alle aktiviteter i all hovedsak være selvfinansierende - tips til ting å huske på når man beregner kostnad:

 • Transport 
 • Mat
 • Turnerings/Cupkostnader utover påmeldingskostnad
 • Lederes kostnader
 • Andre sosiale aktiviteter

 

Retningslinjer

 • Det skal være minst to ledere tilgjengelige for spillerne
 • Det skal sove minst to ledere sammen med spillerne
 • Lavest mulig kostnader for høyest mulig deltagelse er et prinsipp
 • Vi er opptatt av å representere EBK på en god måte
 • Verken trenere, ledere eller spiller skal nyte alkohol når de er på tur med oss. Trenere/Ledere som har ansvaret for spillere kan ikke nyte alkohol. 
 • Det skal gjennomføres et forarbeid sammen med sportslig utvalg før avreise for ungdomslag (På tema representere, rusmidler og Fair Play).

 

Gjennomføring, påmelding og økonomi

Når dere er klare for påmelding og fått en kontaktperson i styret er det bare å glede seg! All innbetalinger skjer til Ekholt Ballkllubb, og kontaktpersonen sørger for at det blir gjort. EBK betaler regninger, og tilsvarende kostnader på forhånd eller i etterkant. 

Det er ideelt om noen kan påta seg å legge ut for løpende kostnader og levere inn kvitteringer. Det er også mulig med en "reisekasse" hvis ingen har anledningen til å legge ut. Pengere får du tilbake så snart du leverer inn kvitteringer, oftest neste dag. 

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne for råd og tips - vi er mange som har vært mye på cup!