Du finner generell informasjon om treningsavgift, kontingenter og medlemsskaper her: https://ebk.no/category/4 

Kravet fra Ekholt Ballklubb blir lagt i Spond på den foresatte som er oppført som "betalingskontakt" for spilleren. 
Det er viktig at foresatte med flere barn har alle barn lagt på samme foresatt - ellers fanger vi ikke opp at de er søsken og får gitt rabatt. Primært vil det være viktig for nye spillere som har flere barn fra før i EBK. 

Det hender at man ikke klarer betalingsfristen, evt. trenger å dele opp kontigent. Dette lar seg gjøre - du kan som lagleder be om dette fra koordinatorteamet. De bekrefter tilbake til deg, og deler opp kontigenten for spilleren.

Hvis det skulle være en spiller på laget som av en eller annen årsak har utfordringer med å betale kontingent og treningsavgift så tar du kontakt med Koordinatorteamet. Sammen finner dere en løsning som er gjennomførbar for spilleren. Vi vil strekke oss så langt vi klarer for at skal kunne være med hos oss, og kan ofte sammen med foresatte søke om hjelp.

Hvis du som trener/tillitsvalgt har barn i klubb må du fortsatt betale kontingenten. EBK har over 170 tillitsvalgte, og de fleste har barn som er aktive. Kontingenten er basis for drift.

Hvis du som trener/tillitsvalgt og har en avtale om godtgjøring av utgifter må du også fortsatt betale kontigenten, så vil utgiftskompensasjonen følge sitt eget løp paralellt. Du kan ikke motregne disse postene. 

Kontigenten er grunnlaget for innmelding til NIF og NFF, og også grunnlaget for forsikring. Det er derfor viktig at alle betaler kontingent, fordi rapportering av dette foregår elektronisk fra EBK. 

Hvis du har en avtale om refusjon av utgifter vil du motta en avtale fra EBK (Utsendes fra OneFlow i april) som du ser gjennom og signerer elektronisk. Det er noe krav i avtalen i tillegg til oppdraget du har påtatt deg:

  • Du leverer politiattest, du tar e-kurset i RightPerson-portalen og du gjennomfører Trenerattesten på NIF.

Når du har signert avtalen vil den bli sendt for signering av styret, og knyttes til vedtaket der du ble engasjert. Når disse trinnene er gjort kan du sende sende inn grunnlaget for utgiftsdekningen hvis det kreves. Utgiftsdekning utbetales i Mai og November.

Spillere over 13 år som ikke har betalt kontingent vil kunne bli deaktivert i FIKS før seriestart der det ikke foreligger en plan for håndtering av kontigent og treningsavgift.