NFF lanserer nye skoleringsplaner, ny landslagsskole og reviderte retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen.

- Nå ruller vi ut en ny helhetlig plan for norsk spillerutvikling. Det er en tydeliggjøring av retningslinjer og regler i barne- og ungdomsfotballen og skoleringsplaner med læringsmomenter og øvelser for ulike alderstrinn, sier leder for spiller- og trenerutvikling i NFF, Håkon Grøttland.

- Artige og utviklende fotballøkter
Med tydeligere retningslinjer og regler blir det lettere for klubber og trenere å vite hva som gjelder når de jobber med differensiering, hospitering og seleksjon.

- Vi vil at det skal være klokkeklart, slik at mest mulig energi og fokus kan rettes inn mot det som er kjernen. Artige og utviklende fotballøkter.

- Vi lanserer et nytt faglig planverk med øvelser og læringsmomenter for barn og ungdom fra seks til 16 år. Målet har vært en rød tråd fra seksåringene opp til landslagsskolen. Alt henger sammen og tar utgangspunkt i erfaringer og referanser både nasjonalt og internasjonalt.

Nye nettsider
Det lanseres også nye sider for Equinor Landslagsskole og spillerutvikling på fotball.no.

- Det er gjort en kjempejobb med å gjøre stoffet lettere tilgjengelig for klubber og trenere, forteller Grøttland.

- Det er en markant endring og vi ønsker at klubbene skal ta i bruk dette umiddelbart. I tiden fremover vil også trenerkursene bli revidert og tilpasses det nye fagstoffet og det vil fortløpende komme mer fagstoff knyttet til de ulike skoleringsplanene.

Klikk her for å se barne- og ungdomsfotballsiden på fotball.no

- Den største fagjobben som er gjort
Mange har vært involvert i arbeidet med den nye spillerutviklingsplanen.

- Dette er den største fagjobben som er gjort så lenge jeg har jobbet i NFF. Et 50-talls fagfolk har jobbet med dette og det har blitt jobbet på tvers av seksjoner og avdelinger. Kretsene har også vært tett involvert.

Følgende lanseres og vil bli presentert nærmere de påfølgende dagene:

Nye retningslinjer for barne og ungdomsfotballen

- Skoleringsplan 6-7 år
- Skoleringsplan 8-9 år
- Skoleringsplan 10-11 år
- Landslagsskolen

Les here artikklen på fotball.no