Fra torsdag 11.3 blir det noen endringer i smittevernreglene. Med nye begrensninger vil vi kunne tilby aktiviteter fortsatt.

Vi skjønner at det er mange forhold som kan gjøre at spillerne ikke kan delta på trening i denne perioden, og vi understreker at vi har et tilbud - alle vurderer selv hva de ønsker/kan delta på.

For å begrense smittemulighetene ytterligere vil vi dele inn alle lag i spillergrupper på maks 10 personer. Disse vil i perioden fram til påske være en fast gruppe, i størst mulig grad basert på eksisterende kohorter fra skole/barnehage

Treningene vil foregå med større avstand og med fokus på tekniske ferdigheter for alle lag.

Generelt vil vi måtte pause det meste av hospitering mellom lag i denne perioden, og spillerne deltar i all hovedsak på en spillergruppe i ukene fram til påske.

Fortsatt gjelder de vanlige smittevernreglene våre for trening!

  • Vær hjemme hvis du er syk!
  • Bruk hånd-desinfeksjon før og etter trening (Trener/Lagleder deler ut)
  • Hold minst 1 meter avstand
  • Alle spillere og trenere/lagledere registreres tilstede i Spond, og foresatte som er med på trening må registrere seg med QR-kodene ved inngangene.


Hvorfor trener vi når det er så mye smitte?

Vi vil til enhver tid følgende de regler og instrukser som gjelder fra myndighetene.

Myndighetene og vi tror at det å kunne møtes i trygge, sunne rammer på kunstgresset er viktig for barn -og unge.

Det er mange andre arenaer som er borte, og mange er mye alene.
Forskriftene åpner for utendørsaktivitet av denne grunn.

Vi tror at vi kan bidra til økt kvalitet i hverdagen for mange med fysisk aktivitet, og vi derfor jobbe for at vår aktivitet er i gang når det er mulig innenfor de gitte rammene.

Sålangt er også utendørsaktiviter av de aktivitetene som er minst utsatt for smitte. Av alle aktiviteter som nå medfører risiko, ser det ut til at det å drive utendørs idrett hører med til aktivitetene med lavere risiko.

Vi har et system for hvordan vi jobber med smittevern - og du finner det på våre hjemmesider og ved å spørre laglederen.