Fra 16.3 gjelder følgende;

- Grupper på 10
- 2 meter avstand
- Kun spillere bosatt i Moss kommune* (Mer info etterspurt )Fortsatt gjelder de vanlige smittevernreglene våre for trening! - Vær hjemme hvis du er syk! - Bruk hånd-desinfeksjon før og etter trening (Trener/Lagleder deler ut) - Hold minst 1 meter avstand - Alle spillere og trenere/lagledere registreres tilstede i Spond, og foresatte som er med på trening må registrere seg med QR-kodene ved inngangene. Hvorfor trener vi når det er så mye smitte? Vi vil til enhver tid følgende de regler og instrukser som gjelder fra myndighetene. Myndighetene og vi tror at det å kunne møtes i trygge, sunne rammer på kunstgresset er viktig for barn -og unge. Det er mange andre arenaer som er borte, og mange er mye alene. Forskriftene åpner for utendørsaktivitet av denne grunn. Vi tror at vi kan bidra til økt kvalitet i hverdagen for mange med fysisk aktivitet, og vi derfor jobbe for at vår aktivitet er i gang når det er mulig innenfor de gitte rammene. Sålangt er også utendørsaktiviter av de aktivitetene som er minst utsatt for smitte. Av alle aktiviteter som nå medfører risiko, ser det ut til at det å drive utendørs idrett hører med til aktivitetene med lavere risiko. Vi har et system for hvordan vi jobber med smittevern - og du finner det på våre hjemmesider og ved å spørre laglederen.