I henhold til rutiner er alle spillere, foresatte og lagledere informert via Spond. Eventuelle publikum som er registrert tilstede på kampen vil bli kontaktet av smittesporingsteamet hvis aktuelt. 

Regler for nærkontakt (De som spilte kampen) finnes her: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene/karantene/nerkontakter-til-personer-som-er-bekreftet-smittet-med-covid-19-skal-i-karantene-i-10-dogn-og-bor-teste-seg

Dette medfører karantene for alle som ikke er vaksinerte.

Hvis noen i de nærmeste dagene skulle oppleve symptomer, mer info her https://www.fhi.no/nettpub/cor... 

Så kan dere bestille koronatest her: https://www.moss.kommune.no/ko...

Du finner info om karantene m.m. her; https://www.moss.kommune.no/ko... 

Generell informasjon om Coronavirus for barn og unge her: https://www.moss.kommune.no/ko... 

Skulle du ha spørsmål så er koronalegevakten åpen 0815-1530 alle dager på telefon 404 04 919.

Evt. spørsmål til Ekholt Ballklubb kan du rette til Lars Petter Lilleng på lpl@ebk.no / 4503 6000