I samråd med trenere, spillere og foresatte har vi gjort noen vurderinger for enkeltspillere. 

Jacob Pettersen, f. 2006 vil flyttes til vårt Juniorlag (2004) . Jacob skal spille kamper og trene med 2004 som primærarena. Han vil også delta på 2006-laget der det passer.

Eirik Paulshus Vold, f. 2007 vil flyttes til vårt guttelag (2006). Eirik skal spille kamper og trene med 2006 som primærarena. Han vil også delta på 2007-laget der det passer.

Mathias Skott-Grande, f. 2007 vil flyttes til vårt guttelag (2006). Eirik skal spille kamper og trene med 2006 som sekundærarana. Han vil også delta på 2007-laget der det passer.

Mathias deltar også i utlånsavtale med Fredrikstad, og vil ha sin primærarena på FFKs Nasjonalt G14-lag.

Vurderingene er gjort på innspill fra trenere, og i samråd med spillere, trenere og foresatte. Ordningen vurderes fortløpende.