Etter en nå tre år lang prosess er vi, og har vært på målstreken en stund. Situasjonen er nå slik; 

  • Alle tegninger og rammer er nå ferdigstilt.
  • Søknad om igangsetting sendes til Moss kommune i disse dager.
  • Kontrakt signereres, og byggestart planlegges til etter sommeren.

Utfordringene som gjenstår er nå ikke så mange, men det er betydelige.

  • Pandemien og krig har skapt en prisstigning slik at prislappen er økt til over 20 millioner (Fra ca. 17 millioner).
  • Totalt er det dekning for 17 av de 20 millionene (Dekket inn av egne midler, tippemidler, formidable sponsorinnsats og gaver fra DNB og Sparebank1, samt tilskudd fra Rygge kommune).

Til tross for dette er det nå gjort vedtak om at vi nå igangsetter byggeprosjektet av klubbhuset. 

  • Vår klubbhuskomite har samlet inn mye sponsorpenger og er fortsatt i aksjon hele tre år etter oppstart og signerer avtaler fortsatt. 
  • Vi har stor tillit at vi i løpet av byggeperioden på 14 måneder skal klare å dekke opp store deler av beløpet på videre innsats i lotterier, dugnader og flere sponsorer og gaver.

 

Så den morsomme lesningen - Litt om klubbhuset!

Vi får da et fantastisk klubbhus som vil ligge fra midtmasta på banen og mot Carlbergveien. Huset er i to etasjer med 4 garderober, 2 dommergarderober og lagerplass i underetasjen.

I hovedetasjen får vi 150+ kvm med fellesarealer i tillegg til kontor, møterom, kjøkken og ikke minst en fantastisk terrase. 

Under kan du laste plantegninger og fasadetegninger hvis du ønsker å se nærmere!