Fra 3. februar - 15. februar dette være instruksen som gjelder!

 

  • Utendørsaktivitet kan startes opp med kontakt for alle opp til 20 år, over 20 år med forsvarlig avstand (1 m)
  • Koronainstruksen for trening gjelder som før (håndvask, registrering, ingen syke)
  • Ingen kamper kan spilles
  • Ingen innetrening, (med unntak av de yngste som kan planlegge inne fra og med mandag 8.2)
  • Hospitering kan igangsettes under samme forutsetning som før (registreres i Spond)
  • Ingen aktiviteter på tvers av klubb
  • Kun en treningsgruppe sammen (+ hospitanter)